021-22238983

09120177687

تبریز، پاستور جدید، مابین طالقانی، حاج جبار نائب

ساختمان پردیس، طبقه 4

تهران، شریعتی، ۳۰۰ متر بالاتر از مترو قیطریه

نبش کوچه نبوی،ساختمان پزشکان ۲۰۱۶، طبقه3واحد ۱۵

عفونت گوش میانی

عفونت در فضای گوش میانی یا اتیت میانی گوش باعث ملتهب شدن گوش میانی می شود و این روند ممکن است یک گوش و یا هر دو گوش را با هم گرفتار کند. عفونت گوش میانی خصوصاً در میان کودکان بسیار شایع است و همچنین شایعترین علت کاهش شنوائی دریچه ها به حساب می آید.

 

عفونت گوش میانی

 

 

اتیت میانی گوش

 

شيپور استاش هنگامی که باز است فشارگوش ميانی را تعديل می کند وهنگامی که بسته است گوش ميانی را از برگشت با کتری های ناحيه نازوفارنکس به گوش ميانی حفاظت می کند. عملکرد غيرطبيعی شيپور استاش به عنوان يک مشخصه پاتولوژيکی معمول برای گسترش اتيت ميانی گوش ظاهر می گردد. نوزادان و بچه ها مستعد عفونت گوش میانی هستند ، چون شيپور استاش در آن نسبت به بزرگسالان افقی تر، کوتاهتر وپهن تر است.

 

يکی از رايج ترين بيماری های اوايل (AOM) اتيت مديای حاد کودکی است که بيش از 90 % کودکان را قبل از 7سالگی متاثرکرده و سالانه بيش از 25 % نسخه های مربوط به آنتی بيوتيکهای خوراکی را شامل می شود. اوج شيوع بيماری عفونت گوش میانی بين 6 تا24 ماهگی بوده و فصل زمستان رايج تر می باشد. قرار گيری درمعرض غير مستقيم دود سيگار ، جنس مذکر بودن و همچنين قرارگيری در تسهيلات مراقبت روز شيوع اتيت مديا را افزايش میدهد.

 

اتيت مديای حاد توسط عفونت يکی از چندين باکتری های نسبتارايج، ايجاد شده و معمولا به درمان آنتی بيوتيکی سريع و به موقع پاسخ می دهد. به طور کلینيکی بيمار از شروع ناگهانی تب، درد، تحريک پذيری، کسالت و افزايش تعداد گلبولهای سفيد خون رنج می برد. مخاط گوش ميانی متورم و پرخون شده وخونريزی ممکن است رخ دهد . نفوذ (ارتشاح)لوکال گلبول های سفيد خون نيز اتفاق می افتد که در معاينه فيزيکی به صورت تجمع عفونت در فضای گوش ميانی ديده می شود. عفونت گوش میانی، درد شديدی را برای بيمار ايجاد می کند.

 

عفونت گوش و پارگی پرده گوش

 

غالبا اگرالتهاب گوش ميانی درمان نشود با پارگی خود بخودی پرده حل می شود. پارگی پرده به عفونت گوش میانی  اجازه می دهد که ازگوش ميانی خارج شود و به دنبال آن سريعا از درد و ثبات تبرها می شود. دربيشتراز 90 % موارد، پرده خود به خودترميم میشود.

 

اتيت ميانی به تنهايی معمولا با ترشح همراه است که در 90 موارد اين ترشحات طی 3 ماه رفع می شود. هنگامی که فضای گوش ميانی مايع را بيش از 3 ماه درخود نگه دارد به آن ترشح مزمن گوش ميانی می گويند. به دليل آنکه درد، تب و يا پيشرفت چرک وجود ندارد، عفنت گوش میانی دقيقا با عنوان عفونت ارجاع نمی شود. بسياری از بيماران کاملا بدون علامت هستند. در بچه ها بعضی ازاين علامات می تواند آشفتگی خواب، عدم تعادل، عدم ظرافت تعريف نشده، گفتار و زبان تاخيری واتیت مدیای حاد راجعه علاوه بر استمرارترشح را شامل شود.

 

تيمپانو اسکلروز و ميرينگو اسکروز

 

پلاک های تيمپانواسکلروتيک، قسمت های کلسيفیته ( استخوانی شکل ، شبيه استخوان ) بافت پيوندی هستند که ممکن است درطول پرده يا سر استخوانچه ها در فضای گوش ميانی تشکيل شده باشند. اغلب بيماران اتیت میانی گوش تاريخچه ابتلا به اتيت ميانیحاد يا مزمن را دارند. ميرينگو اسکلروزيس شايع تر است و به ندرت با کاهش شنوايی در ارتباط می باشد.

 

هر چند برای خارج کردن تيمپانو اسکلروز از استخوانچه ها(جدا کردن آن ) تلاش هايی صورت گرفته، ولی اکثرا نا موفق بوده اند. وسايل کمک شنوايی بهترين گزينه برای توانبخشی شنوايی در اين گروه از بيماران هستند.

 

کلستاتوما

 

سطح خارجی پرده تمپان از اپی تليوم اسکوآموس لايه لايه تشکيل شده است. چنين ساختی مثل پوست و شبيه پوست در ساير قسمتهای بدن، سلول های اپی تليالی را خارج می کند. در حالت عادی ،کانال گوش خارجی اين فراورده های ريزشی را هنگامی که توليد پرده آن قدر زياد Sufficient می شوند، خارج می کند. اگر قسمت به داخل زايده ماستوئيد رترکته شود، اين فراورده ها قادر نخواهند بود که از کانال خارج شده وبه جای آن به عنوان تودهای از پوست مرده داخل استخوان تمپورال تجمع می يابند. چنين مجموعه ای از سلول های پوستی ورقه شده به آرامی ازطريق ترکيب نکروز فشاری و فعاليت های آنزيمی، استخوان را تخريب خواهند کرد و به آن کلستاتوما می گويند .

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عفونت گوش میانی و علایم و درمان آن با ما تماس حاصل فرمایید.

 

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]
Call Now Button